Ole kursis!

Liitu meie uudiskirjaga

  *Saadame infot uudiste ja sooduspakkumiste kohta!
  Üles

  Privaatpostitus: Pood

  KOMBINEERITUD MANIKÜÜR

  149.00 

  Grupi suurus max 3

  HIND SISALDAB: Väljaõpe 11ak õppetundi, põhjalik koolitusmapp, elektriviili otsikuid, tunnistus.

  NB! TEOORIA SAADETAKSE VIDEOS koos väljaprinditava mapiga!

  KOOLITUSPÄEV: VAATA KOOLITUSTE KALENDRIT

  10.00 PRAKTILINE OSA- modell 1

  14.30 TUNNISTUSTE JAGAMINE

  ÕPPEKEEL:eesti keel/inglise keel

  NB! Eestisisestele koolitajatele lisandub koolitushinnale 50% koolitusmaksumusest.

  - +

  Kirjeldus

  TÖÖVAHENDID

  Õppevahenditeks on Ritzy professionaalsed geellakid. Töös kasutame küünenahatange kui ka küünefreesi koos puuriotsikutega.

  Puuriotsikud on koolituskeskuse poolt ning esimene komplekt tuleb Õpilasele kaasa.

  ÕPILASEL TULEB KAASA VÕTTA:

  • uv/led lamp
  • küünenahatangid
  • küünefrees

  TEOORIA

  Teooria osa saadetakse Sulle videomaterjalidena kohe pärast koolitustasu maksmist emailile. Seal on ka olemas väljaprinditav Õpilase isiklik koolitusmapp.

  • SISSEJUHATUS TEOORIASSE
  • KÄTE ANATOOMIA
  • KÜÜNE- JA NAHAHAIGUSED
  • ERIALA TERMINOLOOGIA
  • ERIALAKEEMIA TUNDMINE NING KÄITUMINE
  • INSTRUMENTIDE TUNDMINE
  • TÖÖOHUTUS JA TERVISKAITSE NÕUDED

  Selleks, et õpitu paremini meelde jääks, oleme teinud iga peatüki juurde kordamisküsimused. Küsimused on abistavad ja aitavad meelde tuletada, mille üle antud peatükis arutakse. Teooria omandamine käib paralleelselt praktikaga. Praktika käigus on võimalik esitada koolitajale teooria paremaks mõistmiseks veel täpsustavaid küsimusi.

  PRAKTILINE OSA

  Koolituse praktilise osa käigus õpime kasutama erinevaid elektriviili otsikuid ning küünenahatange või kääre.

  • kuidas õigesti mõõta küüsi;
  • erinevad küünekujud ja nende viilimine;
  • küünenahkade ja vallide puhastamine;
  • kuidas modelleerida küüsi geellakiga;
  • kuidas parandada naturaalset küünt geellakiga;
  • kuidas kanda perfektselt geellakivärvi;
  • kuidas kasutada heledaid geellakke;
  • kuidas eemaldada geellakki;
  • kuidas pildistada küüsi;

  ÕPIVÄLJUND 

  • Teab ilu- ja isikuteenuste osutamisele kehtestatud tervisekaitsenõudeid, oskab järgida töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ja tunneb isikukaitsevahendeid.
  • Teab ilusalongis nakkushaiguste põhjustajaid ja levikut ning leviku vältimise peamisi meetodeid.
  • Tunneb nahaehitust ja küüneanatoomiat ning olulisemaid küüntel esinevaid probleeme/haigusi.
  • Tunneb enimlevinud nahahaiguseid.
  • Oskab ohutult töötada keemiliste ainetega, teab erialast terminoloogiat.
  • Oskab töödelda/puhastada küüned ja küünenahad kasutades erinevaid elektriviili otsikuid;
  • Oskab geellakki kanda küünele, anda kuju ning tasandada;
  • Oskab parandada šablooniga lõheneva või küljepealt murduva küüne geellaki ja kangaga;
  • Oskab värvilise geellakiga katta võimalikult naha lähedalt;
  • Oskab edukalt pildistada;

  MODELL

  Modell võib olla:

  • naturaalsete küüntega
  • geellakiga
  • modell ei tohi olla küünetehnik!

  KOOLITUSE LÄBIMINE

  Õppija peab kohusetundlikult täitma kõiki õppeülesandeid, mis on õppeplaanidega ette nähtud konkreetse koolituse raames; osalema kõikides koolitustundides, v.a kui puudumiseks on mõjuv põhjus. Täiendkoolitus loetakse läbituks, kui õppekava on läbitud täies mahus ning sellisel juhul väljastatakse õpilasele tunnistus.

  SEADUS ja LEPING

  Õpilase ja Koolitaja lepingu alguseks loetakse registreemistasu maksmise kuupäeva, millega on mõlemad pooled sõlminud järgmised kokkulepped:

  • Arve tähtaegne tasumine garanteerib koha koolitusel.
  • Kui Õpilane soovib loobuda koolitusest ja teavitab sellest Koolitajat kirjalikult hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust:

  *)  tagastame nelikümmend (40) protsenti esitatud arves toodud õppeteenustasust

  • Kui Õpilane loobub koolitusest ja teatab sellest 4 või vähem päeva ette, õppeteenustasu ei tagastata.

  Arusaamatused Õppija ja Koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused seadusega sätestatud korras kohtu poolt.